Volnočasový Klub

Volnočasový klub -  naše ozačení KaL

Název a pojetí klubu jsme zvolili dle našeho působení s dětmi – KaL – zkratka slova Kalokagathia (tělesná krása a duchovní dokonalost) a zároveň zkratka slov Krása a Láska – vycházíme z antického učení a pojetí vzdělání
a výchovy na zrodu našich Evropských dějin. Výchova a vzdělávání u nás probíhají formou převzatou od podle nás největšího pedagoga všech dob – Jana Ámose Komenského.

V Hrádku probíhá Klub každý čtvrtek od 15:00 do 17:30 v hasičské zbrojnici. 
V Horažďovicích probíhá Klub každé pondělí a úterý od 14:00 do 18:00 na faře CČSH Horažďovice.
V Sušici se klub prozatím ve fázi plánování.

Naším cílem je vybudovat si samostatnou základnu s rozšířenou nabídkou služeb. Momentálně zpracováváme projekt na zajištění finančních prostředků, proto za případně sponzory a podporovatele budeme vděční – včetně všech návrhů na firmy / osoby podporující tyto činnosti. Podpořit nás můžete i materiální pomocí. Pro klub sháníme praktické vybavení ve formě jednoduchého nářadí (dílenské, zahradní), společenských her a knih pro děti

a mládež.

Pro chod a realizaci hledáme nové kolegy. Na věku ani pohlaví nezáleží (pomocníci 15+, samostatně působící 18+). Nemusí se nutně jednat
o pravidelnou / častou spolupráci. Vždy bude jeden hlavní vedoucí a s ním pak další spolupracovníci, kteří se mohou pravidelně střídat dle jejich časových možností. Máte-li chuť se zapojit do dění v obci, popovídat si o moderních trendech ve výchově a vzdělávání nebo prostě jen pobýt nějaký ten čas s dětmi, budeme vděční za každého nového kolegu.

Klub je pro děti zcela zdarma. Vítány jsou děti z Hrádku a celého okolí a budou případně rozděleny do skupin (předškolní a školní věk x dospívající). Setkávání bude vždy doprovázené programem – tvořivé dílny v rámci tradic
a zvyků, hledání s detektorem kovů (Stanislav Jílek působící i jako pedagog stejnojmenného kroužku v ZŠ Hrádek u Sušice), zahradničení, sezónní práce
a činnosti, preventivní programy (drogy, alkohol, kouření, dospívání, rodičovství, zajištění si práce…), výpomoc s domácími úkoly a učením, čtení příběhů, vrboví vedoucí (řešení s dětmi jejich životních situací, které třeba nechtějí řešit s rodiči, případné nasměrování na odborníka). Plánovaný program budeme týden před konáním vyvěšovat na naše webové stránky (podle toho, na čem se s dětmi při poslední schůzce domluvíme apod.) a na vývěsku obce – aby si i děti uvědomovaly důležitost čtení veřejných vývěsek a věděly, jak a kde získávat informace.

První setkání proběhne ve středu 17. 10. Budeme se těšit jak na nové děti, tak i na případné nové spolupracovníky. Můžete k nám pak docházet libovolně v průběhu celého roku, nic není povinné.