Lektor příměstského tábora

Informace o pracovním místě

Naše nezisková organizace shání lektora a lektorku na letní příměstský tábor pro děti ve věku od 3 do 12 let. Hlavním úkolem je příprava a realizace programu dle naší vize. Vedoucím budou poskytnuty podpůrné dokumenty, ve kterých jsou sepsány všechny modelové situace, práva, povinnosti a rady. Vedoucí se s dětmi denně schází od 7:30 do 16:30 (dle domluvy může za příplatek dříve a později), před a po setkání je zapotřebí připravit a uzpůsobit prostor. Upřednostňujeme vedoucí, kteří mají zájem o všechny termíny v dané lokalitě. Především ty, kteří znají dobře zákoutí lokalit a umí provést děti přírodou a poskytnout jim informace o historických a významných místech (je možné se naučit předem, ale požadujeme tyto činnosti v průběhu tábora). Pedagogické vzdělání je výhodou, praxe je nezbytná (u hlavního vedoucího dlouholetá soustavná práce s dětmi). Možné je vzít si s sebou vlastní děti za sníženou cenu. 

 

Požadujeme

Hlavní vedoucí: 

 • věk 18+ 
 • řidičský průkaz skupiny B a vlastní automobil 
 • praxi s prací s dětmi v daném věku např. z táborů, ze školství nebo jiných organizací (mít chuť pracovat s dětmi a spolupracovat s garantem dané lokality)
 • schopnost napomáhat při realizaci celotýdenního programu s využitím pedagogiky J. A. Komenského za pomoci dalších vedoucích
 • vlastnictví telefonu s fotoaparátem nebo fotoaparátu na fotografování průběhu tábora, případně si zapůjčit od dalších vedoucích a fotografovat
 • ochotu pobývat v přírodě, dobrou fyzickou zdatnost
 • ochotu být dobrým morálním vzorem pro děti (nekouřit u dětí ani v průběhu tábora, nepít alkohol, u dětí nesmí mít v sobě ani zbytkový alkohol, učit děti etiketě a slušnému a ctnostnému chování) 
 • uklízet a připravovat prostory pro realizaci příměstského tábora 
 • připravovat celodenní stravu a zajišťovat pitný režim

Odměna: 3 700,-Kč/týden 

 
 

Vedoucí: 

 • věk 17+ 
 • praxi s prací s dětmi v daném věku z táborů, případně se sourozenci nebo jinými dětmi z okolí (mít chuť pracovat s dětmi a pomáhat vedoucím pracovníkům)
 • schopnost napomáhat při realizaci celotýdenního programu s využitím pedagogiky J. A. Komenského za pomoci dalších vedoucích
 • vlastnictví telefonu s fotoaparátem nebo fotoaparátu na fotografování průběhu tábora, případně si zapůjčit od dalších vedoucích a fotografovat
 • ochotu pobývat v přírodě, dobrou fyzickou zdatnost
 • ochotu být dobrým morálním vzorem pro děti (nekouřit u dětí ani v průběhu tábora, nepít alkohol, u dětí nesmí mít v sobě ani zbytkový alkohol, učit děti etiketě a slušnému a ctnostnému chování) 
 • uklízet a připravovat prostory pro realizaci příměstského tábora 
 • připravovat celodenní stravu a zajišťovat pitný režim

Odměna: 2 700,-Kč/týden 

 
 

Pomocný vedoucí: 

 • věk 15+ 
 • praxi s prací s dětmi v daném věku z táborů, případně se sourozenci nebo jinými dětmi z okolí (mít chuť pracovat s dětmi a pomáhat vedoucím pracovníkům)
 • schopnost napomáhat při realizaci celotýdenního programu s využitím pedagogiky J. A. Komenského za pomoci dalších vedoucích
 • vlastnictví telefonu s fotoaparátem nebo fotoaparátu na fotografování průběhu tábora, případně si zapůjčit od dalších vedoucích a fotografovat
 • ochotu pobývat v přírodě, dobrou fyzickou zdatnost
 • ochotu být dobrým morálním vzorem pro děti (nekouřit u dětí ani v průběhu tábora, nepít alkohol, u dětí nesmí mít v sobě ani zbytkový alkohol, učit děti etiketě a slušnému a ctnostnému chování) 
 • uklízet a připravovat prostory pro realizaci příměstského tábora 
 • připravovat celodenní stravu a zajišťovat pitný režim

Odměna: 1 700,-Kč/týden 

 
 

Dobrovolník: 

 • schopnost napomáhat při realizaci programu s využitím pedagogiky J. A. Komenského za pomoci dalších vedoucích
 • vlastnictví telefonu s fotoaparátem nebo fotoaparátu na fotografování průběhu tábora, případně si zapůjčit od dalších vedoucích a fotografovat
 • ochotu pobývat v přírodě
 • ochotu být dobrým morálním vzorem pro děti (nekouřit u dětí ani v průběhu tábora, nepít alkohol, u dětí nesmí mít v sobě ani zbytkový alkohol, učit děti etiketě a slušnému a ctnostnému chování) 
 • uklízet a připravovat prostory pro realizaci příměstského tábora 
 • připravovat celodenní stravu a zajišťovat pitný režim

 

Nabízíme

 • zdarma celodenní stravování s dětmi (snídaně, svačina, oběd, svačina)
 • pojištění odpovědnosti
 • možnost potvrzení praxe