Velicí i malincí, maminky i tatínci

Celoroční projekt – Velicí i malincí, maminky i tatínci

Na rok 2019 máme naplánované celoroční působení s dětmi ve volnočasových klubech v Hrádku u Sušice a v Horažďovicích. Klub v Hrádku je otevřen od začátku tohoto školního roku. Klub v Horažďovicích už má dvouletou působnost pod organizací CČSH, o tohoto pololetí spojujeme působnost pro rozšíření nabídky pro rodiče a děti. Klubů se v danou chvíli zúčastňují děti přímo z těchto obcí. Mimo to plánujeme akce pro rodiče s dětmi – víkendové dílny. V minulém roce jsme organizovali obdobné akce (v Hrádku Křest dětské knihy, Podzimní kouzlení, Mikulášské posezení a ve spolupráci s CČSH v Horažďovicích Dýňobraní). Těchto akcí už se zúčastňují rodiče s dětmi ze širšího okolí v dojezdové vzdálenosti 20 km. Pokračujeme s nabídkou příměstských táborů v Hrádku u Sušice, v Sušici a v Horažďovicích, nově budeme nabízet ještě v Klatovech a v Hartmanicích. Příměstských táborů se účastní děti s větší dojezdovou vzdáleností (od Klatov až po Kašperské Hory). Kluby a dílny jsou pro rodiče s dětmi zcela zdarma, na těchto akcích působí dobrovolníci, na jejichž působení se snažíme zajistit příspěvky, abychom jejich práci mohli alespoň částečně ocenit. Příměstské tábory jsou zpoplatněné takovou částkou, aby akce byla realizovatelná, a zároveň jsme mohli odměnit vedoucí, ale nevytváříme tím zisky, díky kterým bychom mohli pokrýt provoz dalších akcí, s cenou se musíme držet při zemi, abychom byli přístupní většině sociálním skupin v dané společnosti. Nově zkoušíme nabídnout školku v přírodě, tato akce je taktéž částečně zpoplatněna. Na příměstské tábory a na školku v přírodě se snažíme vybrat příspěvky pouze na materiální vybavení, zbytek si rodiče uhradí sami. Ostatní akce se snažíme pokrýt celé z příspěvků. Abychom nebyli stále závislí jen na dotacích, snažíme se v tomto roce zrealizovat vedlejší zdroj obstarávání financí na základě vydání a prodeje publikací, které jsme sami pro děti a pedagogy vytvořili. V první řadě se snažíme zajistit financování na celý provoz, v druhé řadě na vydání těchto publikací, na základě jejichž prodeje budeme mít alespoň nějaké finance na pokrytí provozu volnočasových klubů a dílen pro rodiče s dětmi. Níže přikládám zprávu z uskutečněného projektu na založení volnočasového klubu v Hrádku u Sušice. Dále přehled přihlášených dětí v jednotlivých lokalitách na příměstské tábory.

Projekt „Velicí i malincí, maminky i tatínci“ je na podporu volnočasového vyžití nejen dětí, ale i dětí společně s jejich rodiči. Snažíme se, aby se účastnily děti mladšího i staršího věku, dále chceme zapojit maminky i tatínky. Tatínky především proto, aby se dětem poskytl i mužský vzor působení. Projektu se zúčastní vedoucí, kteří organizační práci dělají formou dobrovolné činnosti. Většina akcí (kluby, dílny) jsou pro děti zdarma a zapojujeme do nich i dobrovolníky (začleňujeme dobrovolníky z řad studentů, ale i širší společnosti dospělých i seniorů). Na větších akcích (kluby, škola v přírodě, příměstský tábor) vedoucí pravidelně proškolujeme – pedagogické působení, práva a povinnosti vedoucích, hygienické zázemí a zdravotnické minimum s odkazem na školící centra. Stálí členové naší organizace jsou volnočasoví a předškolní pedagogové, další jsou asistenti pedagoga nebo katechetové – všichni s odpovídajícím vzděláním.  V tomto roce chceme nejen pokračovat v činnosti, ale více rozvíjet volnočasové kluby a zorganizovat školy v přírodě. Dále nabídnout nové lokality pro příměstské tábory. Na neziskové akce chceme zajistit financování pravidelných vedoucích (především na volnočasové kluby), kteří budou za chod zodpovídat, k nim budou dosazováni dobrovolníci.