Vedoucí

Stanislav Jílek

Petra Jílková

Stanislav Jílek - Předseda   Petra Jílková - Místopředsedkyně
   
Jan Krym - Spoluzakladatel, Člen  


Příměstské tábory

 

Kluby

 
 

Naši vedoucí se skládají jak ze studentů (pomocní vedoucí), tak i z externích lektorů a pedagogů. Každý z nás má bohatou různorodou praxi v předškolní, mimoškolní, školní i speciální pedagogice a andragogice. Stále se vzděláváme a posouváme naše hranice vědění. Pravidelně docházíme na různá školení, kurzy a přednášky ohledně zdravovědy, výchovy, vzdělávání, psychologie a environmentální výchovy. Náš způsob výuky je dle vzoru J. A. Komenského, R. Steinera (Waldorfská pedagogika) a M. Montessori. Tvůrčím nápadům a individuálnímu přístupu pedagogů se však meze nekladou. Využíváme krásné přírodní podmínky, které nám tento kraj nabízí,  jsme orientovaní na výuku v přírodě a s přírodou.