Pobytové akce

21. - 23. 6. - Školka v přírodě v Podmoklech

O přihlášku si napište na náš email - svatojanci@email.cz

 
Akce je určena především pro děti z MŠ Na Paloučku.

34 volných míst – přednostně jsou přijímáni předškoláci a jejich sourozenci (mladší i starší ze ZŠ)
Odjezd v pátek z vlakového nádraží v Horažďovicích 16 hod. (sraz v 15:45)
Návrat v neděli na vlakové nádraží v Horažďovicích ve 14:36

V případě neobsazenosti se mohou přihlásit i děti mimo MŠ Na Paloučku

Adresa ubytovny:

Podmokly 66
 

Cena: 1.300,- Kč (Sourozenecká 1.150,- Kč)

Obsazenost: 19 z 34

Vedoucí:

Stanislav Jílek, Radka Nosková, Lenka Vlčková, Zdeňka Slancová

Podklady k platbě

Bankovní účet: 2200739837 / 2010

Variabilní symbol - 2106

Poznámka pro příjemce - Jméno a příjmení účastníka (účastníků)