Čtením pomáháme dětem

Projekt "Čtením pomáháme dětem" má dva významy - 1. vydání dvou dětských naučných publikací, 2. z prodeje podpořit neziskovou organizaci Svatojánci z.s. Vytěžené peníze jsou určeny pro děti v dětských klubech.

Jak to začalo

Jsme učitelé, naši společnost jsme založili při studiu. Již nějakou  dobu jsme ze škol zpět na Klatovsku a spojujeme se se všemi lidmi, kteří rádi dělají ze světa příjemnější místo pro život. A protože je podle nás důležité nastavit psychickou pohodu již od dětství, zakládáme volnočasové neziskové kluby pro děti ze všech sociálních a etnických skupin. No a jelikož nechceme být závislí jen na penězích z dotací, ale také přiložit ruku k dílu, sepsal jsem pro naši společnost básničky, příběhy a pohádky pro děti, další naši kolegové k nim kreslí obrázky určené k vymalování.

Co je náš cíl?          

Naším cílem je podpořit volnočasové kluby v Hrádku u Sušice, v Sušici a v Horažďovicích vydáním a prodejem dětské publikace. 

Nyní začínáme s vydáním sbírek Omalovánky s úkoly a básničkami aneb učíme se abecedu ve dvou verzích (pro děti od 4 do 5 let a od 5 do 7 let). Sbírky budeme nejen prodávat, ale zároveň i používat při přímé práci s dětmi (v mateřských školách, při klubech, na příměstských táborech). Tedy "Čtením pomáháme dětem". :-)

Detaily

Své sepsané publikace pro děti (Omalovánky s úkoly a básničkami aneb učíme se abecedu 4 - 5 let; 5 - 7 let) daruji neziskovce Svatojánci, ve které jsem předsedou. Peníze z projektu budou použity na tisk / vydání publikací (z každé verze 2000 výtisků, pak se dostaneme na výrazně nižší cenu). Z následného prodeje půjde celý výtěžek na podporu dětských klubů na Klatovsku, které organizace realizuje pro děti zdarma (pro všechny věkové, etnické a sociální skupiny na principu nízkoprahových klubů). Publikace jsou na písměna v abecedě A - Ž, na každé písmenko je pro děti vymyšlená básnička, dále je k němu obrázek na vymalování a úkol. Na konci je pexeso na všechna písmenka s obrázky, které jsou v publikaci.

Omalovánky s úkoly a básničkami aneb učíme se abecedu 4 - 5 let

První publikace je určena pro menší děti s poutavějším písmem. Záměrem je, aby rodiče dětem předčítali, pro děti je pod každou básní omalovánka. Na druhé straně jsou na písmenka úkoly. U menších dětí jsou to úkoly ve formě malování dle zadaného úkolu ve spolupráci s rodiči.

Omalovánky s úkoly a básničkami aneb učíme se abecedu 5 - 7 let

Tato druhá publikace má stejné básničky jako první publikace, ale už je psaná běžným písmem, aby se děti mohly přímo učit písmenka. Pod Každou básničkou už je jiný obrázek na vymalování, než je v první publikaci. Stejně tak jsou i úkoly náročnější - jedním úkolem je testování zapamatování si textu (namalovat obrázek dle toho, co se v textu děje), druhým úkolem je obtáhnout písmenko. Stejné básničky u obou sbírek jsou z toho důvodu, aby děti pracovaly již se známým textem a prohlubovaly tak své znalosti.

Dále chystáme rozšíření o Omalovánky s úkoly a pohádkami. Budou zde stejná písmena v abecedě a stejná slova na začáteční písmena. Text krátkých pohádek bude na stejné téma, jako byly básničky, jen se děj trochu obohatí. Pod každou pohádkou bude zase jiný obrázek na vymalování a nové úkoly už pro starší děti.

... a ještě něco navíc

Mimo podpory organizace je cílem projektu vydat publikace pro děti, aby ze stinných míst v počítači spatřily světlo světa na papírových stránkách a obohatily tak kulturní bohatství a dědictví našeho českého jazyka. Jedinečností u publikací je totiž to, že jsou v abecedě zahrnuta všechna písmena abecedy, jsou tedy sepsány od A do Ž (včetně písměn Q, W, X, Y). Jako učiteli mi to při výuce dětí v mnohých abecedních publikacích chybí, tak jsem se rozhodl to napravit. :-)